گرگی در لباس میش

پیرامون کتاب پاره نقدی بر عرفانهای نوظهور

گرگی در لباس میش

پیرامون کتاب پاره نقدی بر عرفانهای نوظهور

بایگانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بابا» ثبت شده است

۰۹
بهمن


مهر بابا
تاریخ شروع فعالیت : 2000 در کشور هند
موسس : مهر بابا
رهبر فعلی : مهر بابا
اعتقادات و اصول مبنایی :
 مهربابا خود را یک آواتار می داند ( آواتار یعنی خدایی که شکل انسان به خود گرفته و برای نجات بشر به روی زمین آمده است) و اعتقاد به تناسخ دارد.

  • آشپزباشی سرآشپز
۰۸
بهمن


سای بابا

بیوگرافی:
باگوان ساتیا سای بابا در سال 1962 در دهکده ی پوتا پارتی در هندوستان به دنیا آمد . او در سن14 سالگی مدعی شد که از سوی خداوند برای هدایت همه ی انسانها ظهور کرده و روح خدا در جسم او حضور دارد . همچنین آیین خود را حاکم بر تمام ادیان دانست .
  • آشپزباشی سرآشپز