گرگی در لباس میش

پیرامون کتاب پاره نقدی بر عرفانهای نوظهور

گرگی در لباس میش

پیرامون کتاب پاره نقدی بر عرفانهای نوظهور

بایگانی

۱ مطلب با موضوع «مقدمه» ثبت شده است

۰۶
بهمن

 

در اواخر قرن 19 کشورهای زیاده خواه  دست به اقدامی بی سابقه با نام استعمار نو زدند که هدف از این نوع استعمار استفاده از نیروهای مزدور و وابسته به غرب برای اداره ی منطقه ی زیر سلطه به جای لشکر کشی و حضور نظامی بود . برای مثال می توان به کشورهایی مثل عراق ، لیبی ، مصر ، ایران ، ایتالیاو فرانسه اشاره نمود . که در این موارد افراد وابسته به غرب دولت را در دست می گرفتند تا کشور هدف طعمه ی بی حرکتی باشد در دست گرگهای بی رحم  .


  • آشپزباشی سرآشپز