گرگی در لباس میش

پیرامون کتاب پاره نقدی بر عرفانهای نوظهور

گرگی در لباس میش

پیرامون کتاب پاره نقدی بر عرفانهای نوظهور

بایگانی

۱ مطلب با موضوع «فصل هشتم» ثبت شده است

۰۸
بهمن


سای بابا

بیوگرافی:
باگوان ساتیا سای بابا در سال 1962 در دهکده ی پوتا پارتی در هندوستان به دنیا آمد . او در سن14 سالگی مدعی شد که از سوی خداوند برای هدایت همه ی انسانها ظهور کرده و روح خدا در جسم او حضور دارد . همچنین آیین خود را حاکم بر تمام ادیان دانست .
  • آشپزباشی سرآشپز