گرگی در لباس میش

پیرامون کتاب پاره نقدی بر عرفانهای نوظهور

گرگی در لباس میش

پیرامون کتاب پاره نقدی بر عرفانهای نوظهور

بایگانی

۱ مطلب با موضوع «فصل سوم» ثبت شده است

۰۸
بهمن


        تی ام

        تاریخ شروع فعالیت : 1956 – در کشور هند

        موسس : مهاراش ماش یوگی

        رهبر فعلی : مهاراش مانی یوگی

        اعتقادات دینی و اصول مبنایی :

         اعتقادی به دین ندارند  - مدعی هستند که می توانند  صورتی عالی از مراقبه را برای انسان ممکن سازند  - مبارزه با بی انضباطی و نابسامانی را از ریشه به جای پرداختن به مسایل سطحی می داند – معتقد هستند که می توانند جامعه ای هماهنگ و مثبت را ایجاد کنند
  • آشپزباشی سرآشپز